THERMOSTATEN

THERMOSTATEN
WIFI THERMOSTAAT

Om gebruik te kunnen maken van je infraroodpanelen, moeten deze gekoppeld worden aan een thermostaat die deze aanstuurt. Infraroodpanelen moduleren namelijk niet, ze worden steeds aan- of uitgeschakeld. Als ze zijn ingeschakeld dan leveren ze 100% van hun vermogen. Om de temperatuur te regelen gaat de thermostaat dat aan- en uitschakelen regelen in functie van de gewenste temperatuur.

Je kan één paneel of een groep panelen op één thermostaat aansluiten. Vermits infraroodpanelen énkel de ruimte waarin deze geïnstalleerd staan gaan verwarmen, is het noodzakelijk om in élke kamer waarin infraroodpanelen geïnstalleerd worden een thermostaat te voorzien. Op één thermostaat mag je tot maximum 3000 Watt aan vermogen installeren.

Dit moet wél goed vooraf bekeken worden omdat dit een grote invloed heeft op installatie, comfort en verbruik.

Er bestaat een groot gamma aan thermostaten en je kan deze kiezen volgens jouw behoeften en smaak.

Het gaat van erg eenvoudige, manueel bediende thermostaten over programmeerbare thermostaten, al dan niet via Wifi gekoppeld met een app op je smartphone tot draagbare/mobiele thermostaten die d.m.v. een draadloze zender met het infraroodpaneel communiceren.

Alle thermostaten dienen hardwarematig naar het paneel bekabeld te worden. Als de thermostaat dus op een bepaalde afstand van het infraroodpaneel gemonteerd wordt, dan dienen er voor deze bekabeling de nodige voorzieningen getroffen te worden.
Via de draadloze zender is dit iets eenvoudiger omdat je dan de zender bij het paneel kan installeren en de ontvangende thermostaat eender waar in de ruimte kan plaatsen.
Er bestaan ook zogenaamde plug-in thermostaten. Bij deze variant kan je de stekker van het infraroodpaneel direct in de plug-in thermostaat in het stopcontact steken. Dit is de meest eenvoudige en snelste oplossing, maar is niet altijd de meest elegante oplossing.

MANUEEL BEDIENDE ANALOGE THERMOSTAAT

Hoe gebeurt nu de aansluiting ?

Elk paneel is voorzien van een aansluitsnoer met 3 aders: De fase (bruin), de nul (blauw) en de aarde (geel/groen). Sommige panelen zijn direct voorzien van een stekker, andere hebben énkel een kabel. Als je in dat geval met een plug-in thermostaat wil werken dan moet je nog een stekker aan de kabel zetten.
Als je werkt met een normale, bedrade thermostaat, dan sluit je de bruine (fase) en blauwe (nul) kabel aan op je infraroodpaneel. Daarna koppel je de electrische voedingskabels van je woning aan op de thermostaat (ook bruine en blauwe kabel). De geel/groene aardingskabel wordt énkel op het infraroodpaneel aangesloten, de thermostaat dient zélf niet geaard te worden.
Nu kan je thermostaat het paneel in- en uitschakelen en regelen in functie van de gewenste temperatuur in de ruimte.

Aansluiten van een infraroodpaneel en thermostaat is geen érg moeilijke klus, maar als je niet zeker van je eigen kennis en kunde bent, dan is het aangeraden om hiervoor een electricien in te huren.

Zoals gezegd kan je meerdere infraroodpanelen op één thermostaat installeren. De meeste thermostaten kunnen 16 Ampère schakelen en dus maximaal 3000 watt. In dat geval moet je dit doen door een parallelle schakeling. Dat wil zeggen dat ieder individueel infraroodpaneel een directe verbinding heeft van de fase en de nul naar de thermostaat. Dat kan je eenvoudig realiseren met klemmenkastjes die hiervoor in de handel verkrijgbaar zijn. Het is belangrijk om de schakeling op deze manier uit te voeren, als u de panelen in serie zou schakelen, dan gaan deze niet warm worden.

Voor een bijverwarming zou je zonder thermostaat kunnen werken, maar dan moet je d.m.v. de stekker het paneel in- en uitschakelen en gaat dit constant op vol vermogen werken, wat niet erg aangenaam is.

Het plaatsen van een dimmer tussen de voeding van je woning en je infraroodpaneel als regeling van de temperatuur is geen goed idee. Je infraroodpaneel warmt op tot een hoge temperatuur tussen 80 en 100°C. Het heeft deze hoge temperatuur nodig om de ver-infrarood stralingswarmte te kunnen genereren. Als je de stroom naar het paneel gaat dimmen, dan gaat dit infraroodpaneel niet correct kunnen werken omdat het die vereiste hoge temperatuur dan niet kan behalen. Het zal dan wel een bepaalde temperatuur behalen, maar gaat géén ver-infraroodstraling produceren en relatief gezien téveel gaan verbruiken voor de gegenereerde warmte.

Een andere mogelijkheid om je infraroodpaneel aan te schakelen is het werken met een bewegingssensor. Toch raden wij dit niet aan omdat het niet het gewenste comfort gaat geven. Een infraroodpaneel is wel een “snelle en responsieve” manier van verwarmen, maar je moet toch rekenen dat het ongeveer een 10 à 15 minuten nodig heeft om op temperatuur te komen (aluminium panelen warmen bvb sneller op dan glazen of spiegelpanelen). Het is pas als het ver-infraroodpaneel op temperatuur is dat het de ruimte kan gaan verwarmen. Het gaat dan nog +/- 15 minuten duren om de ruimtetemperatuur met één graad te verhogen. Je voelt dan al wél de stralingswarmte van het ver-infraroodpaneel, maar de ruimte zélf zal in het begin nog kil aanvoelen. Het is daarom beter om het ver-infraroodpaneel tijdig in te schakelen door een geprogrammeerde thermostaat.

Voor de meeste panelen bestaat de mogelijkheid om ofwél een LED-backlight als verlichting achter het infraroodpaneel te installeren of geïntegreerde spots voor plafondpanelen. Indien dat gewenst is, dan moet je bij je bekabeling er rekening mee houden dat deze verlichting een aparte voeding moet krijgen die door een lichtschakelaar bediend kan worden. Verlichting en infraroodwarmte moeten uiteraard apart geschakeld kunnen worden.

Vermits er toch wel één en ander bij de aansluiting komt kijken, is het raadzaam om vooraf je project met ons door te spreken zodat je tijdig de juiste voorzieningen kan treffen. Ook de positie van de infraroodpanelen in de ruimte en de plaats van de thermostaat zijn belangrijk voor een goede werking en comfort.

Soorten Thermostaten

MANUEEL BEDIENDE ANALOGE THERMOSTAAT

Eenvoudige manueel bediende analoge thermostaten.
Hierme kan je het paneel eenvoudig aan/uitschakelen en de gewenste temperatuur met een draaiknop instellen.

WIFI THERMOSTAAT

Digitale programmeerbare thermostaten met Wifi-aansluiting.
In deze thermostaten kan je een weekschema programmeren. Je kan dit doen op de thermostaat zélf of via de Smartlife of Tuya app. Deze app kan tot 50 thermostaten aansturen.
Hierdoor kan je comfortabel van eender waar je thermostaat bedienen en programmeren en kom je nooit thuis in een koud huis.

Tuya app
programming in the tuya app
tuya app 2
draadloze thermostaat met zender
zender - transmitter

Draagbare/mobiele thermostaten die d.m.v. een draadloze zender met het infraroodpaneel communiceren. Alle thermostaten dienen hardwarematig naar het paneel bekabeld te worden. Als de thermostaat dus op een bepaalde afstand van het infraroodpaneel gemonteerd wordt, dan dienen er voor deze bekabeling de nodige voorzieningen getroffen te worden.
Via de draadloze zender is dat met dit type thermostaat dus iets eenvoudiger omdat je dan de zender bij het paneel kan installeren en de ontvangende thermostaat eender waar in de ruimte kan plaatsen. Deze bestaan ook in een uitvoering met Wifi zodat je de thermostaat via de Tuya of Smartlife app kan bedienen en programmeren.

plug-in thermostaat

Plug-in thermostaat. Dit is de meest eenvoudige thermostaat. Je steekt de thermostaat in het stopcontact en daarna steek je de stekker van je infraroodpaneel in de plug-in thermostaat en je kan het paneel aansturen. Bestaat ook in wifi-uitvoering.